International understanding, international cooperation, remembrance of the victims of National Socialism and other totalitarian systems in Europe – these are the founding principles of the EVZ Foundation and they still guide our work today.
The international composition of the Board of Trustees of the EVZ Foundation reflects, beyond all political differences, the consensus that we need to take responsibility in connection with the history of National Socialism for the sake of a just and peaceful future. International understanding means: History must never again be instrumentalized in order to violate borders in Europe by force.


We therefore condemn all attempts to call into doubt the European peaceful order. We stand in support of the state and civil society of Ukraine, as well as all peace-loving Ukrainian and Russian people.
Against the background of its founding history, the EVZ Foundation has been especially active in Central and Eastern Europe for two decades, and with a special focus on Ukraine. Programs for the social participation of survivors of National Socialist persecution, international encounters with young people for a critical examination of history as well as the empowerment of human rights activists are the core of our commitment in the country. Since 2003, the EVZ Foundation has supported approximately 700 projects, some of which have been with long-standing partners in Ukraine.


This commitment is now more important than ever. Our place is alongside civil society, self-organizations, NGO players and human rights activists in Ukraine, Russia and neighboring European countries.

The young, dynamic and well-connected Ukrainian civil society with its multifaceted local coalitions needs to be heard around the world; especially now, and to be supported in solidarity in restoring and securing a peaceful and democratic future for their country.

In the future, the EVZ Foundation will continue to work to safeguard human rights, for dialog and for a peaceful value-based Europe. This is what we stand for, and we will work together with our partners now and in the future.

Dr. Andrea Despot, Chief Executive Officer, EVZ Foundation
Dr. Petra Follmar-Otto, Director, EVZ Foundation

 

How the EVZ Foundation helps

On this page you will find information about support for refugees and emergency aid from the Foundation EVZ for Ukrainian projects.  

You have questions or proposals for support?

Please address to

 

Фонд «Пам’ять, відповідальність, майбутнє» стоїть на боці демократичної держави Україна, її громадян та суспільства

Порозуміння між народами, міжнародна співпраця, збереження пам’яті про жертв націонал-соціалістичних злочинів та інших тоталітарних систем у Європі – це основні ідеї, які закладені в основу роботи фонду «Пам’ять, відповідальність, майбутнє», вони і сьогодні визначають нашу діяльність.

Члени нашої міжнародної Наглядової Ради попри різні політичні погляди одностайні у тому, що відповідальність та уроки націонал-соціалізму є запорукою мирного та спокійного майбутнього. Порозуміння між народами означає: недопустимим є маніпуляція історією з метою силового порушення кордонів у Європі. 

Ми засуджуємо всі спроби поставити під питання європейський мирний порядок. Ми стоїмо на боці держави України та громадянського суспільства, всіх українців та росіян, які прагнуть миру.

З огляду на історію заснування, наша фундація вже два десятиліття активно працює в східній та центральній Європі, Україна є нашим головним напрямком. Програми соціальної реабілітації для жертв націонал-соціалізму, міжнародні зустрічі молоді для випрацювання спільного, критичного погляду на історію та підтримка правозахисників є ядром нашої роботи в Україні. З 2003 року наша фундація підтримала близько 700 проєктів з українськими партнерами, з деякими з них нас пов’язують багаторічні зв’язки.

Ця активність є сьогодні важливою як ніколи. Наше місце – на боці громадянського суспільства, самоорганізації громадян, представників НДО та правозахисників в Україні, Росії та інших європейських країнах, що є нашими сусідами.

Саме зараз надзвичайно важливо, щоб світ почув голос молодого, динамічного українського громадянського суспільства, яке має широкі контакти в цілому світі. Саме зараз слід бути солідарним та підтримати відновлення та забезпечення мирного та демократичного майбутнього для України. Ми і надалі будемо виступати за дотримання прав людини, за діалог та мирну Європу, що спирається на цінності. Це наша ціль, заради неї працюємо сьогодні, і будемо продовжувати працювати в майбутньому спільно з нашими партнерами.

 

Д-р Андреа Деспот, Голова Правління, Фонд «Пам’ять, відповідальність, майбутнє»

Д-р Петра Фольмар-Отт, Членкиня Правління, Фонд «Пам’ять, відповідальність, майбутнє»

 

 

У вас є якісь питання або пропозиції щодо підтримки?

Написати до

You may also be interested in

To list view